Rugzakje

Het rugzakje is de populaire benaming voor de regeling voor leerlinggebonden financiering, die door het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is ingesteld.

Het uitgangspunt is dat veel ouders hun kind met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap, of een psychische stoornismet gedrags- en of opvoedingsproblemen niet naar het speciaal onderwijshoeven te sturen, als er op reguliere scholen aanvullende hulp kan worden geboden.

Voorwaarde voor een rugzakje is dat hun kind een indicatie heeft. Een indicatie moet in principe door de ouders worden aangevraagd bij een commissie voor indicatiestelling (CvI). In uitzonderlijke gevallen kan een school een indicatie aanvragen. De criteria en onafhankelijkheid van de commissies zijn bij wet geregeld. Dat betekent dat overal in het land dezelfde criteria worden gehanteerd.

Klik hier voor meer informatie.